SØKNADSFRISEN FOR NESTE BARNEHAGEÅR ER 01.MARS.

Nå nærmer det seg søknadsfrist for neste barnehageår, og vi ønsker nye søkere velkommen til oss😀

Søknadsfristen for neste barnehageår er 01.mars.

Dere er hjertelig velkomne på besøk for å se hvordan vi har det her hos oss. Dere må også gjerne ringe til styrer, Hanne Lauvland, på telefon 90677705 dersom dere lurer på noe.

DALEN BARNEHAGE, DET BESTE FOR DITT BARN!

VELKOMMEN TIL OSS!

Søknad om barnehageplass