SØK OM BARNEHAGPLASS FRA 18.JANUAR

Det åpnes for å søke om barnehageplass 18.januar

Vi bytter system for søknad om barnehageplass, og har nå stengt muligheten for å søke. Vi åpner for nye søknader 18.januar kl.08.00.

Hvis du allerede har søkt om barnehageplass, må du søke på nytt etter 18.januar.

Hvis du vil endre eller si opp plass før 18.januar, send en e-post til Dorthe Rasmussen dwr@arendal.kommune.no