PLANLEGGINGSDAGER

Dalen barnehage har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehageåret 2017/2018 har vi følgende planleggingsdager:

* Mandag 06.november 2017

* Fredag 24.november 2017

* Tirsdag 03.april 2018

* Fredag 11.mai 2018

* Fredag 18.mai 2018