NULLMOBBING.NO

Dalen barnehage er med i en nasjonal satsing på inkluderende barnehage og skolemiljø.

Dalen barnehage jobber tett sammen med Nesheim skole for å sikre oss et godt og inkluderende barnehage og skolemiljø i bygda vår.

Vi har null toleranse for mobbing, og tar barns følelsser på alvor.

DALEN BARNEHAGE, DET BESTE FOR DITT BARN!

NULLMOBBING.NO

Handlingsplan mot mobbing