Ansatte

Blomsterbarna

Solveig Ottersland Granås

Stilling: Assistent
977 56 797
solveig.granas@gmail.com

Anette Nygård Stølefjell

Stilling: Pedagogisk leder
481 15 330
anette.nygaard@hotmail.com

Anne Beate Egeland

Stilling: Pedagogisk leder
936 79 141
anne-bee@online.no

Jorunn Dale Skjulestad

Stilling: Fagarbeider
906 55 932
jskjulestad@yahoo.com

Hild Iren Stokkelien

Stilling: Fagarbeider

Nesheim

Reidar Lauvland

Stilling: Assistent
906 77 299
reilauv@frisurf.no

Elin Mosand

Stilling: Assistent
954 11 125
elinmosand@gmail.com

Hovedansvar for renhold i barnehagen.

Catrine Nygård

Stilling: Pedagogisk leder
906 50 854
catrine.nygaard@hotmail.com

Inger Reidun Gjøvland

Stilling: Fagarbeider
476 15 131
inna83@live.no

Solskinnsbarna

Bente Høivold-Johnsen

Stilling: Assistent
916 67 162
bentehjohnsen@icloud.com

Ann Christin C Haugseth

Stilling: Pedagogisk leder

Kate Nielsen

Stilling: Pedagogisk leder
996 13 422
katela@online.no

Hanne Jøstensen

Stilling: Pedagogisk leder
411 05 291
hanne1982no@yahoo.no

Astrid Marie Torp

Stilling: Pedagogisk leder
480 08 005

Astrid Marie er i svangerskapspermisjon

Marianne Vaaje

Stilling: Fagarbeider
911 48 546
marivadale@outlook.com

Elisabeth Hokstad

Stilling: Fagarbeider
950 36 950
elisabethh293@gmail.com

Hanne Noraberg

Stilling: Fagarbeider
977 83 394
Engelskjonn@hotmail.no

Camilla Bjørgum Johansen

Stilling: Fagarbeider
990 21 159
camillabjorhu@gmail.com

Andre ansatte

Hanne Lauvland

Stilling: Styrer
906 77 705
post@dalenbarnehage.net