Virksomhetsplan

Dalen barnehage har laget en virksomhetsplan. Denne planen sier mye om våre grunntanker, og den viser hvordan vi jobber i forhold til rammeplanen.