PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019

Vi har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt.

For barnehageåret 2018/2019 er det planleggingsdager følgende dager:

* Mandag 05.november 2018

* Fredag 30.november 2018

* Torsdag 07.februar 2019

* Tirsdag 23.april 2019

* Fredag 03.mai 2019