PLANLEGGINGSDAGER 2020/2021

Vi har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehageåret 2020/2021 er det planleggingsdager følgende dager:

* Fredag 25.september 2020

* Fredag 27.november 2020

* Torsdag 04.februar 2021

* Tirsdag 06.april 2021

* Fredag 14.mai 2021