PLANLEGGINGSDAGER 2019/2020

Vi har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt.

For barnehageåret 2019/2020 er det planleggingsdager følgende dager:

* Mandag 04.november 2019

* Fredag 29.november 2019

* Torsdag 06.februar 2020

* Tirsdag 14.april 2020

* Fredag 22.mai 20