Ansatte

Blomsterbarna

Anette Nygård Stølefjell

Stilling: Pedagogisk leder
481 15 330
anette.nygaard@hotmail.com

Anette er i permisjon og kommer tilbake i mars 2023.

Anne Beate Egeland

Stilling: Pedagogisk leder
936 79 141
anne-bee@online.no

Veronica Jensen

Stilling: Barnehagelærer
906 30 864
zupervero@live.no

Jorunn Dale Skjulestad

Stilling: Fagarbeider
906 55 932
jskjulestad@yahoo.com

Hild Iren Stokkelien

Stilling: Fagarbeider

Nesheim

Reidar Lauvland

Stilling: Assistent
906 77 299
reilauv@frisurf.no

Elin Mosand

Stilling: Assistent
954 11 125
elinmosand@gmail.com

Elin har hovedansvar for renhold i barnehagen.

Catrine Nygård

Stilling: Pedagogisk leder
906 50 854
catrine.nygaard@hotmail.com

Veronica Jensen

Stilling: Barnehagelærer
906 30 864
zupervero@live.no

Inger Reidun Gjøvland

Stilling: Fagarbeider
476 15 131
inna83@live.no

Elisabeth Hokstad

Stilling: Fagarbeider
950 36 950
elisabethh293@gmail.com

Solskinnsbarna

Bente Høivold-Johnsen

Stilling: Assistent
916 67 162
bentehjohnsen@icloud.com

Solveig Ottersland Granås

Stilling: Assistent
977 56 797
solveig.granas@gmail.com

Hanne Jøstensen

Stilling: Pedagogisk leder
411 05 291
hanne1982no@yahoo.no

Astrid Marie Torp

Stilling: Pedagogisk leder
480 08 005
astmar_93@hotmail.com

Astrid er i permisjon og kommer tilbake i august 2023.

Bjørn Nystøl Hjelme-Nilsen

Stilling: Barnehagelærer
483 52 955
b-n-nilsen@hotmail.no

Veronica Jensen

Stilling: Barnehagelærer
906 30 864
zupervero@live.no

Camilla Bjørgum Johansen

Stilling: Fagarbeider
990 21 159
camillabjorhu@gmail.com

Caroline Tjomstøl

Stilling: Fagarbeider
415 50 502
carolinetjo@hotmail.com

Andre ansatte

Hanne Lauvland

Stilling: Styrer
906 77 705
post@dalenbarnehage.net