Barnehagen vår.

DALEN BARNEHAGE - DET BESTE FOR DITT BARN.

Dalen barnehage ligger 1 km øst for Nesheim skole i Dalen Misjonshus. Her har vi holdt til siden barnehagen ble åpnet i 1990.

Barnehagen har ca. 50 plasser for barn i alderen 0 og 6 år. Vi jobber mye i delte grupper, og har delt oss inn i 3 hovedgrupper. 

  • NESHEIM GUPPA: 5 åringene som har en egen avdeling på Nesheim. Her har de eldste barna et eget pedagogisk opplegg som er direkte tilrettelagt for dem, med fokus på overgangen barnehage-skole.
  • BLOMSTERBARNA: 3 og 4 åringene.
  • SOLSKINNSBARNA: 1 og 2 åringene.

Vår nærmeste nabo er skogen som vi bruker flittig hele året. Vi tilbereder ofte middagen over bålet i barnehagens flotte lavvo som ligger i skogen rett ved barnehagen

UT PÅ TUR - ALDRI SUR! Barnehagen har en egen ny flott minibuss, og vi reiser ofte på tur rundt i nærmiljøet og tar også lengre turer rundt på Sørlandet.

Barnehagen eies og drives av Austre Moland Normisjon, og har utvidet kristen formålsparagraf.

 

VÅR VISJON ER Å VÆRE DET BESTE FOR DITT BARN.

Dette oppnår vi med et allsidig tilbud, med fokus på den autorative voksenrollen og en hverdag preget av mye humor og latter.

 Tur med minibussen