Barnehagen vår.

DALEN BARNEHAGE - DET BESTE FOR DITT BARN.

Dalen barnehage ligger 1 km øst for Nesheim skole i Dalen Misjonshus. Her har vi holdt til siden barnehagen ble åpnet i 1990.

Barnehagen har ca. 50 plasser for barn i alderen 0 og 6 år. Vi jobber mye i delte grupper, og har delt oss inn i 3 hovedgrupper. 

  • NESHEIM GUPPA: 5 åringene som har en egen avdeling på Nesheim. Her har de eldste barna et eget pedagogisk opplegg med fokus på overgangen barnehage-skole.
  • BLOMSTERBARNA: 3 og 4 åringene.
  • SOLSKINNSBARNA: 1 og 2 åringene.

Vår nærmeste nabo er skogen som vi bruker flittig gjennom hele året. Vi tilbereder ofte middagen over bålet i barnehagens flotte lavvo som ligger i skogen rett ved barnehagen

UT PÅ TUR - ALDRI SUR! Barnehagen har en egen minibuss, og vi reiser ofte på tur rundt i nærmiljøet og tar også lengre turer rundt på Sørlandet.

Barnehagen eies og drives av Austre Moland Normisjon, og har utvidet kristen formålsparagraf.

 

VÅR VISJON ER Å VÆRE DET BESTE FOR DITT BARN.

Visjonen vår oppnår vi ved å alltid ha barnas beste i fokus. Vi gir et allsidig tilbud, med fokus på den autorative voksenrollen, og en hverdag preget av mye humor og latter.

 Tur med minibussen