Søke barnehageplass

VELKOMMEN SOM SØKER TIL DALEN BARNEHAGE.

DALEN BARNEHAGE - DET BESTE FOR DITT BARN.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Søknader som kommer inn etter denne tid vil bli behandlet fortløpende. Dersom vi ikke har ledig plass vil barnet bli plassert på venteliste.

 

Søknad om barnehageplass