Lov om barnehager

Alle barnehager må jobbe etter Lov om barnehager.