Virksomhetsplan

Dalen barnehage har laget en virksomhetsplan. I denne planen viser vi hvordan vi jobber i hverdagen for å sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud, der barnets beste er i fokus ♥ Virksomhetsplanen viser også hvordan vi jobber i forhold til rammeplanen. Vårt motto er: DU ER DU, OG VI ER GLADE FOR DET!