5 års opplegg

I Dalen barnehage har vi en egen gruppe for 5 åringene. De har et eget pedagogisk opplegg som er tilrettelagt for deres aldersgruppe.

5-års gruppen i Dalen barnehage holder til på egne lokaler på Nesheim. Dette fungerer veldig bra, og 3- og 4- åringene gleder seg til å begynne her borte.

På Nesheim har vi egne ukes- og månedsplaner med opplegg som er skreddersydd for 5-års gruppen. Aktiviteter og opplevelser på Nesheim stimulerer oppdagertrangen, nysgjerrigheten og fantasien til de barna som nærmer seg skolestart. Det pedagogiske opplegget har stort fokus på skoleforberedende aktiviteter som kan lette lese- og skriveopplæringen i skolen.

Gruppen på Nesheim har gymsal på Nesheim skole og svømmehall i Flosta gjennom hele året. I tillegg har vi et stort uteområde som innbyr til fysisk aktivitet gjennom klatring, krabbing, hopping, løping, skliing og husking. Vi har også egen brygge som vi bruker flittig til bading  og fisking om sommeren, og isen benytter vi til skøyter og pilking på vinteren.

Dalen barnehage er så heldige å ha minibuss, og minst en dag i uken er gruppen på Nesheim på tur. Da besøker vi områder fra sjø til hei, på hele sørlandet. Sjøen er et yndet turmål med Hove, Fevik og Kalvøysund festning, men også Fjorden rundt på Vegårshei gir alltid en vellykket dag.

Noen faste besøk har 5-åringen hvert år. Da kan vi nevne Vitensenteret, museum på Elvarheim, Den lille dyrehagen, overnatting i Kardemommeby og kinofestivalen.

Gruppen på Nesheim har et godt samarbeid med skolen, og vi jobber hele det siste året i barnehagen med en god barnehage-skole overgang. Skoleklasser blir invitert på mat og lek i barnehagen, barnehagen går luciatog oppe på skolen med ferske lussekatter, barnehagen er med på felles adventssamlinger i desember og barnehagen deltar med sang på påske- og julegudstjenester. Utpå våren har vi også treff og turer sammen med den klassen som blir 5-åringenes faddere ved skolestart.

Avdelingen på Nesheim har fungert svært bra noen år nå, og selv om 5-åringene holder til i egne lokaler har vi god kontakt med resten av barnehagen, og drar på turer sammen og besøker hverandre jevnlig. Vi opplever at de mindre barna har noe å se fram mot og strekke seg etter ved å kunne begynne på Nesheim det siste året i barnehagen.