Kvalitetsplan for et trygt og godt barnehagemiljø i Dalen barnehage

Vårt mål er at alle barn skal oppleve at det er trygt og godt å gå i barnehagen. Er det noen barn, som av ulike årsaker, ikke føler det slik, er det viktig å ta tak i situasjonen. Les vår kvalitetsplan for et trygt og godt barnehagemiljø i Dalen barnehage.