DAGSRYTME

Vi jobber mye i delte grupper, der hver gruppe har sin egen dagsrytme og pedagogisk opplegg. De barna som er 1 og 2 år kaller vi for Solskinnsbarn. De barna som er 3 og 4 år kaller vi for Blomsterbarna. De eldste barna har en egen avdeling borte på Nesheim der det er fokus på overgangen fra barnehage til skole. Disse barna kaller vi Nesheimbarna.

I virksomhetsplanen vår kan dere lese om hvordan vi jobber med de ulike fagområdene i løpet av barnehagehverdagen, og også hvordan vi jobber med omsorg, danning, lek, medvirkning, læring og sosial kompetanse. 

Når vi tilrettelegger for spennende opplevelser, som turer, aktiviteter og frilek ser vi at fagområdene sjelden opptrer alene. Et fagområde kan være kjernen i opplegget, mens elementer fra flere av de andre kommer inn som hjelpemidler eller sidetemaer.

Iløpet av barnets tid i barnehagen vil de ulike fagområdene bli tilrettelagt slik at det enkelte barna oppnår en fin progresjon.

Dagsrytme Solskinnsbarna

Dagsrytme Blomsterbarna

Dagsrytme Nesheim