Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i Dalen barnehage.

FORELDREBETALING I DALEN BARNEHAGE FRA 01.08.2023

DAGER PRIS
5 dager i uken 3000,-
4 dager i uken 2400,-
3 dager i uken 1800,-

Det blir gitt 30% søskenmoderasjon, og gratis barnehageplass for barn nummer 3.

For full plass betales det 325,- kr.pr. måned i matpenger.

I denne prisen er det inkludert:

  • Frokost
  • Lunsj. Varm mat 3 ganger i uka.
  • Ettermiddagsmåltid.
  • Frukt
  • Melk
  • Kake e.l til barnets bursdag.
  • Turer. 

 

Det er mulig å kjøpe ekstra dager dersom barnehagen har ledig kapasitet. Dette koster 200,-pr. dag.