FORELDREBETALING I DALEN BARNEHAGE 😃

Vi ønsker ikke å bidra til usosiale forskjellsbehandlinger av barn i vår kommune.

Arendal Kommune har vedtatt å redusere foreldrebetaling for alle barn i de kommunale barnehagene med 500,- kr. pr. måned fra 01.02.2021.

I utgangspunktet er det flott at kommunen ønsker å gjøre det billigere å ha barn i barnehage. Vi mener at det bør gjelde alle barn, i alle barnehager! Vedtaket i kommunen medfører en forskjellsbehandling av barnehagebarn i Arendal og en usosial bruk av skattepenger. Vi er forundret over at Arendal Kommune velger å prioritere lavere pris til foreldre i kommunale barnehager, fremfor heller å satse ytterligere på kvalitet og bedre innhold i barnehagene. 

For Dalen barnehage er prinsippet om likebehandling viktig. Vi ønsker at alle barn i barnehagene i Arendal skal behandles likeverdig, uavhengig av om den drives av kommunen eller private aktører. Vi ønsker ikke å bidra til denne usosiale forskjellsbehandlingen av barn i vår kommune. Vår intensjon, så langt det lar seg gjøre, er å ha samme foreldrebetaling som i de kommunale barnehagene.

Vi har besluttet å reduserer foreldrebetalingen med 500 kr.pr. måned fra 01.08.2021 dersom Arendal Kommune opprettholder vedtaket.