SØKNADSFRISEN FOR NESTE BARNEHAGEÅR ER 01.MARS.

Nå nærmer det seg søknadsfrist for neste barnehageår, og vi ønsker nye søkere velkommen til oss😀

Søknadsfristen for neste barnehageår er 01.mars.

Ta kontakt på telefon 90677705 hvis du ønsker å vite mer om barnehagen vår.

DALEN BARNEHAGE, DET BESTE FOR DITT BARN!

VELKOMMEN TIL OSS!

Søknad om barnehageplass