PLANLEGGINGSDAGER 2021/2022

Vi har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehageåret 2021/2022 er det planleggingsdager følgende dager:

Fredag 22.10.2021

Fredag 26.11.2021

Tirsdag 19.04.2022

Mandag 16.05.2022

Fredag 27.05.2022

Disse dagene er barnehagen stengt.