PLANLEGGINGSDAGER 2022-2023

Vi har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehageåret 2022-2023 er det planleggingsdager følgende dager:

Fredag 21.10.2022

Fredag 25.11.2022

Mandag 02.01.2023

Tirsdag 11.04.2023

Fredag 19.05.2023

Disse dagene er barnehagen stengt.