NÅR MÅ BARN VÆRE HJEMME FRA BARNEHAGEN

Vi jobber for å unngå smitte og sykdom i barnehagen. For å redusere dette mest mulig er det viktig at barna er hjemme til de er klare for barnehagehverdagen igjen.